เกี่ยวกับเรา

ประวัติ บริษัท พซัน เมคคานิคอล จำกัด

บริษัท พซัน เมคคานิคอล จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 ได้ดำเนินธุรกิจ ให้บริการ ผลิตงานตามแบบ , ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรกล , ชิ้นส่วนต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม, ชิ้นส่วนยานยนต์ , งานสำหรับยึดจับตรวจเช็คชิ้นงาน และงานออกแบบ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยงานดังกล่าวได้ใช้กระบวนการการผลิตด้วยขั้นตอนต่างๆ เช่น การเจาะ การกัด การกลึง การคว้าน การปาด โดยใช้เครื่อง CNC Machining Center และเครื่อง CNC Lathe ในการผลิตหลักในการผลิตทำให้มีงานออกมามีคุณภาพดี แม่นยำ และด้วยประสบการณ์ ทีมงานผู้ชำนาญงาน และมาตรฐานในการผลิตที่ดีเยี่ยม บริษัทฯจึงเน้นพัฒนาเทคโนโลยีในด้านเครื่องจักร พัฒนาระบบบริหารการจัดการการผลิต พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล และมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า อย่างต่อเนื่องต่อไป ภายใต้นโยบาย “ คุณภาพคืองานของเรา ”

นโยบาย บริษัท พซัน เมคคานิคอล จำกัด

บริษัท พซัน เมคคานิคอล จำกัด มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้ให้บริการ ผลิตงานตามแบบ , ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรกล , ชิ้นส่วนต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม, ชิ้นส่วนยานยนต์ , งานสำหรับยึดจับตรวจเช็คชิ้นงาน และงานออกแบบ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยเน้นพัฒนาเทคโนโลยีในด้านเครื่องจักร พัฒนาระบบบริหารการจัดการการผลิต พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล และมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า อย่างต่อเนื่อง

นโยบายคุณภาพ บริษัท พซัน เมคคานิคอล จำกัด

บริษัท พซัน เมคคานิคอล จำกัด ให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพเป็นอย่างยิ่ง มุ่งเน้นการผลิตงานให้มีคุณภาพเทียบเคียงตาม ระบบ “ ISO9000/2015 ” ดังนโยบายที่บริษัทได้ปฏิบัติเสมอมาคือ “ คุณภาพคืองานของเรา ”

คุณพงศกร : 086-309-0816
คุณเกศราภรณ์ : 083-894-1738