บริการของเรา

บริการของเรา

เราพร้อมให้บริการ ผลิตงานตามแบบ , ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรกล , ชิ้นส่วนต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม, ชิ้นส่วนยานยนต์ , งานสำหรับยึดจับตรวจเช็คชิ้นงาน และงานออกแบบ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยงานดังกล่าวได้ใช้กระบวนการการผลิตด้วยขั้นตอนต่างๆ เช่น การเจาะ การกัด การกลึง การคว้าน การปาด โดยใช้เครื่อง CNC Machining Center และเครื่อง CNC Lathe ในการผลิตหลัก

คุณพงศกร : 086-309-0816
คุณเกศราภรณ์ : 083-894-1738